Konferencja OoL 2021 "Jakość życia osób niemłodych" odbędzie się we Wrocławiu w języku polskim online przez MS Teams z powodu pandemii w dniach 13-14 września 2021 r.

Pierwsza sesja plenarna poświęcona będzie rocznicy 70-lecia utworzenia Katedry Statystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, pozostałe poświęcone jakości życia różnych grup społecznych, będących w szczególnej potrzebie, nie tylko osób starszych, ale także ich dzieci, osób z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, dotkniętych pandemią, znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych itp.

 

Terminy

31 sierpnia 2021

  • zgłoszenie uczestnictwa
  • dostarczenie streszczenia referatu w języku polskim i angielskim wraz z tytułem (także w j.pol. i ang.), kod JEL, ORCID Autora oraz słowami kluczowymi (min. 3, max 5)
  • dostarczenie artykułu, w przypadku jego bezpłatnej publikacji w roku 2021 w Śląskim Przeglądzie Statystycznym

13-14 września 2021

  • konferencja 

 

Opłaty

Konferencja jest całkowicie bezpłatna.

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: