Komitet Programowy

 • dr hab. prof. UEW Joanna Dębicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr. hab. prof. SGGW Hanna Dudek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
 • dr hab. prof. SGH Ewa Frątczak (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Stanisław Maciej Kot (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. prof. UEW Edyta Mazurek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. Walenty Ostasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – przewodniczący
 • prof. Tomasz Panek (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Teresa Słaby (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 • dr hab. prof. UWr Katarzyna Szalonka (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Paulina Ucieklak-Jeż (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
 • mgr inż. Halina Woźniak (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)

 

Komitet Organizacyjny

 • dr hab. prof. UEW Edyta Mazurek (przewodnicząca)
 • dr Cyprian Kozyra (wiceprzewodniczący)
 • dr hab. prof. UEW Katarzyna Ostasiewicz (sekretarz)
 • mgr Agata Girul
 • dr Albert Gardoń
 • dr Beata Zmyślona

 

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: