Jednostronicowe streszczenia (ok. 100 słów) zgłoszonych referatów prosimy przesłać do 31 maja 2019 rna adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w języku polskim i angielskim wraz z tytułem (także w języku polskim i angielskim), kodami JEL, kodem ORCID Autora oraz słowami kluczowymi (w liczbie min. 3, max. 5).

Formy publikacji referatów ustalone po otrzymaniu decyzji w ramach reformy nauki są następujące:

1) rozdział w recenzowanej monografii naukowej w języku polskim wydanej w roku 2019 lub 2020 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (obecne na liście ministerialnej) zaakceptowany pod względem zgodności z tematem wyrażonym w podtytule konferencji przez redaktora monografii. Chęć uczestnictwa w monografii powinna być zgłoszona do końca czerwca br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) artykuł w języku angielskim opublikowany w wybranym przez Autora czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, które otrzymało finansowanie w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Na liście tej spośród wszystkich czasopism wydawanych przez Wydawnictwo UE we Wrocławiu znalazły się Prace Naukowe UE, EkonometriaInformatyka Ekonomiczna i Biblioteka Regionalisty. Artykuł powinien być samodzielnie złożony przez Autora w systemie SENIR do końca października 2019 r., a informacja o tym wysłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu opłacenia przez organizatorów konferencji kosztów publikacji określonych w Zarządzeniu Rektora UE

Wymagania wydawnicze

Rozdziały do monografii prosimy po konferencji przesłać do 30 września 2019 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Powinny one być sformatowane zgodnie z wymaganiami Wydawnictwa

W przypadku publikowania w Pracach Naukowych UE należy wybrać zakładkę w systemie SENIR w zależności od dyscypliny, w jakiej lokowany jest artykuł (gdyż nie będzie publikacji artykułów pokonferencyjnych w jednym zeszycie):

  • PN Ekonomia i finanse,
  • PN Nauki o zarządzaniu i jakości,
  • PN Nauki chemiczne,
  • PN Technologia żywności i żywienia.

Artykuły w języku angielskim o objętości ok. 0,6-0,8 ark. wyd. powinny być zapisane w formacie Microsoft Word zgodnie z szablonem umieszczonym na stronie czasopism w zakładce "Dla Autora" i dostarczone do publikacji przez system SENIR https://review.ue.wroc.pl/. 

Artykuły będą opublikowane po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji zewnętrznych. 

Instrukcja korzystania z systemu SENIR