Szczegółowy program konferencji znajduje się poniżej oraz jest do ściągnięcia w tym pliku pdf. 
Streszczenia referatów są do ściągnięcia w tym pliku pdf. 
Pierwsza sesja odbędzie się w języku angielskim, pozostałe w języku polskim.

Obrady odbędą się w bud. Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sali nr 27, miejsce jest przedstawione na poniższych mapach. Mapka i dojazd do miejsca uroczystej kolacji znajduje się poniżej programu na dole tej strony.

Link do większej mapy, plan kampusu uczelni

12 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

od 08:00

Rejestracja uczestników

08:45-09:00

Otwarcie konferencji – Joanna Dębicka

Przewodniczący

Walenty Ostasiewicz

09:00-09:45

M. Bolzan, Tomorrow’s Family: A Global Rank Indicator Applied to Delphi Survey Items

09:45-10.30

I. Antokhonova, Human ecology, suburbanization, migration processes in Russian regions: research methodology

10:30-11:00

Przerwa kawowa

Sesja/Przewodniczący

Aspekty zdrowotne/ Hanna Dudek

11:00-11:15

E. Frątczak A. Iwanicka, J. Plebaniak, P. Rozenbajgier, Determinanty subiektywnej oceny jakości życia i zdrowia w wybranych krajach europejskich

11:15-11:30

A. Sączewska-Piotrowska, Dochód gospodarstwa domowego a nadwaga i otyłość: wyniki analizy wielopoziomowej

11:30-11:45

A. Marciniuk, B. Zmyślona, Konieczność dodatkowego zabezpieczenia finansowego emerytów
w Polsce

11:45-12:00

A. Tikhonov, Rozwiązania instytucjonalne i techniczne w zakresie podniesienia jakości życia osób z niepełnosprawnością wzrokową

12:00-12:15

K. Ostasiewicz, Pomiar i porównywanie nierówności

12:15-12:30

Dyskusja

12:40-13:40

Obiad

14:00-15:45

Wycieczka na Cmentarz Żydowski

15:45-16:15

Przerwa kawowa

Sesja/Przewodniczący

Subiektywna jakość życia/ Joanna Dębicka

16:15-16:30

A. Girul, E. Mazurek, Czynniki poprawiające aktywność ekonomiczną osób niepełnosprawnych

16:30-16:45

M. Biernacki, A. Prędki, Efektywność polityk społecznych wybranych państw UE

16:45-17:00

J. Kata, Poczucie jakości życia młodzieży instytucjonalnych form pieczy zastępczej

17:00-17:15

C. Kozyra, Wzrost ekonomiczny a nierówność dochodowa - modele regresji panelowej dla krajów postkomunistycznych

17:15-17:30

Dyskusja

18:30

Uroczysta kolacja

 

13 WRZEŚNIA (PIĄTEK)

 

Przewodniczący

Ewa Frątczak

09:00-09:30

H. Dudek, Ekonometryczne modelowanie zjawiska deprywacji materialnej w Polsce

09:30-10:00

M. Kośny, Zaradność ekonomiczna jako determinanta zachowań w obszarze oszczędzania
i zadłużania się

10:00-10.30

W. Ostasiewicz, Jakość życia. Alternatywne podejście metodologiczne

10:30-11:00

Przerwa kawowa

Sesja/Przewodniczący

Aspekty metodologiczne/ Marek Kośny

11:00-11:15

W. Szydło, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w kontekście koncepcji jakości życia - perspektywa heterodoksyjna

11:15-11:30

A. Wałęga, G. Wałęga, O niektórych aspektach jakości życia nadmiernie zadłużonych gospodarstw domowych w Polsce

11:30-11:45

E. Ropuszyńska-Surma, A. Boryczka, Analiza kosztów i korzyści społecznych a ocena jakości życia

11:45-12:15

T. Słaby, Godność życia ludzi zbędnych

12:15-12:30

Dyskusja

12:30-13:15

Wycieczka po kampusie

13:15-14:15

Obiad

Sesja/Przewodniczący

Aspekty ekonomiczne/ Teresa Słaby, Edyta Mazurek

14:15-14:30

E. Ropuszyńska-Surma, M. Węglarz, Odnawialne źródła energii i ich wpływ na jakość życia gospodarstw domowych

14:30-14:45

D. Puciato, Jakość życia oceniana w konwencji zdrowia studentów z Wrocławia

14:45-15:00

A. Tala, Problematyka doboru składu, struktury oraz systemu wag zmiennych w budowaniu kompozytowych wskaźników jakości życia

15:00-15:15

Dyskusja

15:15-15:30

Zamknięcie obrad

 

Uroczysta kolacja odbędzie się w Kawiarni Plastycznej w bud. Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu przy ul. J.F. Modrzewskiego 15, inny adres budynku: pl. Polski 3/4 (a wejście do kawiarni jest na rogu od ul. Purkyniego). Dojazd spod uczelni tramwajem nr 9 z przystanku przy ul. Ślężnej (godziny odjazdów) do przystanku Hala Targowa, spod Sky Tower tramwajem nr 2 z przystanku przy ul. Powstańców Śl. róg ul. Wielkiej (godziny odjazdów) do przystanku Urząd Wojewódzki. W pobliże kawiarni można podejść z tych końcowych przystanków wzdłuż Odry bulwarem X. Dunikowskiego z widokiem na panoramę Ostrowa Tumskiego.

Link do strony Kawiarni Plastycznej, link do większej mapy