Patronat honorowy nad konferencją objęli

Prezydent Wrocławia 
Pan Jacek Sutryk

 

J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
Prof. dr hab. Andrzej Kaleta