Komitet Programowy

 • dr hab. prof. UE Joanna Dębicka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • dr hab. prof. SGH Ewa Frątczak (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Stanisław Maciej Kot (Politechnika Gdańska)
 • dr hab. prof. UE Edyta Mazurek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. Walenty Ostasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) – przewodniczący
 • prof. Tomasz Panek (Szkoła Główna Handlowa)
 • dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma (Politechnika Wrocławska)
 • prof. Teresa Słaby (Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 • dr hab. prof. UWr Katarzyna Szalonka (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr Małgorzata Wojtkowiak-Jakacka (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)

 

Komitet Organizacyjny

 • mgr Agata Girul
 • dr Cyprian Kozyra
 • dr hab. prof. UE Edyta Mazurek (przewodnicząca)
 • dr Katarzyna Ostasiewicz
 • mgr Halina Woźniak
 • dr Beata Zmyślona (sekretarz)