Od 1999 r. organizowane są we Wrocławiu przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego średnio co dwa-trzy lata (w latach 1999, 2001, 2002, 2005, 2008, 2012, 2015, 2017) międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe poświęcone tematowi jakości życia z jednym aspektem badania jakości życia jako hasłem przewodnim. W roku 2017 konferencja poświęcona była paradygmatom badawczym jakości życia.

Okładki publikacji z pierwszej dekady konferencji są zaprezentowane na stronie http://qol2012.ue.wroc.pl/about.htm. Okładki publikacji wydanych po konferencjach QoL 2012 oraz QoL 2015 są przedstawione poniżej (kliknięcie obrazka przenosi do artykułów w otwartym dostępie w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, należy przewinąć w dół do danego numeru Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Po ostatniej konferencji w 2017 r. opublikowane zostały artykuły w osobnym pokonferencyjnym zeszycie Prac Naukowych UE oraz trzy tomy monografii. Kliknięcie w poniższe okładki publikacji przenosi do stron, gdzie są one dostępne w otwartym dostępie, o ile taki istnieje, lub gdzie jest możliwość ich zakupienia.